wtorek, 2 lipca 2013

O tym, jak robione jest wino koszerne.Dziś pewna odmiana. Nie przygotowałem jeszcze żadnej gawędy, za to gościnny wykład przedstawi Zeev Cynamon, winiarz z Izraela. Jeden z właścicieli Natuf Winery. Sama historia, jak wskazuje tytuł, będzie o produkcji wina koszernego. Dziękuję bardzo Autorowi za podesłanie tekstu, a wszystkich Czytelników zapraszam do lektury.
Łukasz Fik


Zacznijmy od tego, że jest ono splotem trzech czynników. Po pierwsze, biblijnych reguł uprawy winorośli, po drugie, procesu produkcji win, i po trzecie, certyfikatu potwierdzającego, że wino jest koszerne. W przeciwieństwie do koszerności mięsa, które jest zależne od rytualnego uboju zwierzęcia, koszerne wino zaczyna się już w winnicy. Historyczne ograniczenia dotyczące produktów pochodzących z winorośli, wywodzą się z zakazów używania produktów bałwochwalstwa. Wino było często używane w rytuałach religii starożytnych i było zwykle przeznaczone do pogańskich praktyk religijnych. Aby symbolicznie odseparować wino spożywane przez Żydów od wina używanego przez politeistów, należało produkować wino samemu.


Cztery zasadnicze reguły uprawy winorośli 
(obowiązują tylko Izraelskie winnice):


"Gdy też wnijdziecie do ziemi, a naszczepicie wszelakiego drzewa rodzącego owoc, tedy oberżniecie nieobrzeskę jego, owoce jego; przez trzy lata miejcie je za nieobrzezane, i jeść ich nie będziecie".(3 Moj.XIX,23-25)

1. Winogrona mogą być zbierane z krzaków dopiero od czwartego roku owocowania. Krzew jest najważniejszą częścią winorośli. Jeśli chcemy otrzymać zdrowe i pełne cukru grona, to przez pierwsze trzy lata ścinamy je i wtedy wszystko czym karmią się korzenie akumuluje się w krzewie.


"Nie posiewaj winnicy  twojej różnem nasieniem, byś snać nie splugawił pożytku nasienia, któreś siał, i urodzaju winnicy".( 5 Moj.XXII,v,9)

2. Nic nie może być uprawiane pomiedzy krzakami winorośli, ani pomiędzy rzędami tych krzaków.


"Także winnicy swojej gron do szczętu obierać nie będziesz, ani jagód opadających z winnicy twej nie pozbierasz ubogiemu i przychodniowi zostawisz je, Jam Pan, Bóg wasz.( 3 Moj.XIX,III,10).

 3. Część wina (około 1%),nie może być przeznaczona do użytku, symbol starożytnej dziesięciny przeznaczonej dla Świątyni.


" Przez sześć osiewać będziesz pole twoje, i przez szesć lat winnice twoje obrzynać będziesz, zbierając urodzaje z niej; Ale roku siódmego sabat odpoczynienia mieć będzie ziemia, sabat Pański; pola twego nie będziesz osiewał, ani winnicy twojej obrzynał.(3.Moj.XXV,I,3-4).

4. Po pierwszym zbiorze, winnica musi odpoczywać każdy siódmy rok.

  
od lewej: Zeev Cynamon, Meir Akel
Wino koszerne (hebr. kaszer – gotowy, nadający się do spożycia) można opisać jednym zdaniem: wino produkowane przez Żydów religijnych, w taki sposób, że cały proces jego produkcji po zakończeniu zbioru winogron, aż do napełnienia butelek, obsługiwany jest wyłącznie przez Żydów, którzy skrupulatnie obchodzą Szabat. Co do jakości koszernego wina to według mnie nie ma nic wspólnego pomiędzy koszernością wina i jego jakością. Jest wino dobre albo wino złe. Może być wino koszerne dobre,może być też złe. W jednym wypadku można się spodziewać ze koszerne wino nie będzie wysokiej jakości. Będą to wina ,które w procesie produkcji zostały podgrzewane do 90°C, a to ze względów "super-koszerności". W tym wypadku wszystko co dobre w winie zniknęło z parą. Sam certyfikat koszerności ma niedługą historię. Dawniej, gdy pokarmy wyrabiano w domach, takie świadectwo nie było potrzebne. W dzisiejszych czasach, gdy większość produktów jest kupowana, pieczątka na kontretykiecie butelki jest dowodem że przedstawiciel władz rabinatu nadzorował przy produkcji wina.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz